Periodismo contra las violencias machistas

Disciplines

Enllaç

www.informarsobreviolenciamachista.com

Què és?

Un taller en línia que es pot seguir de forma individual per aprendre tècniques periodístiques adreçades a superar les rutines que perpetuen la violència masclista i els estereotips de gènere. S’estructura en cinc capítols i cadascun explora un tema central en el procés de creació de periodisme amb perspectiva de gènere: la guia-taller ens entrena a canviar la mirada sobre la realitat del masclisme, ens ofereix exemples per entendre com perpetuem els estereotips a través del llenguatge i les imatges, ens mostra com masculinitzem seccions i com invisibilitzem les dones expertes i descodifica els passos que seguim per informar de la violència masclista sense cap voluntat transformadora.

Utilitat

Entendre la manera com les rutines periodístiques consoliden una manera de fer informació que, lluny de la seva autèntica funció social, tendeix a consolidar l’estat actual de les coses en una societat, encara, profundament masclista. A més, el capítol 5 ofereix una sèrie de recomanacions bàsiques per activar la mirada crítica envers la qüestió de gènere.