Piensa Sexi. Guía para una publicidad no sexista

Enllaç

https://www.piensasexi.es/la_guia_para_crear_publicidad_no_sexista.html

Què és?

Editada en català i castellà, aquesta guia és obra de tres creatives publicitàries i ofereix orientacions per crear campanyes publicitàries que trenquin amb els estereotips associats al gènere que estan especialment instal·lats en la publicitat.

Utilitat

Incorporar les bases mínimes per elaborar continguts publicitaris no sexistes i que fan un tractament no estereotipat i equitatiu de dones i homes.