Portraying Politics. A Toolkit on Gender and Television

Enllaç

https://www.media-diversity.org/additional-files/documents/PP_EN.pdf

Què és?

És un manual que analitza i identifica els models de producció d’informació i les rutines professionals que no només provoquen un tractament estereotipat i no igualitari de les dones polítiques, sinó també un abordatge mancat de perspectiva de gènere del fet polític en ell mateix, la qual cosa toca el moll de l’os del que anomenem periodisme amb perspectiva de gènere: què és noticiable i què no ho és, quines visions destaquem per sobre de les altres, quins fets, quines realitats i les necessitats de qui silenciem en l’agenda informativa diària. Organitzat en vuit capítols, aquest és un manual imprescindible per desemmascarar les rutines professionals i les pràctiques periodístiques que invisibilitzen les dones i la seva expertesa, les infantilitzen o les col·loquen en el terreny de l’emoció.

Utilitat

Adquirir habilitats creatives per evitar les rutines professionals que impedeixen el desenvolupament d’un periodisme amb perspectiva de gènere que superi els prejudicis i els estereotips propis d’una redacció que no deixa de ser el reflex de la societat. El toolkit està dissenyat, a més, per fomentar el debat en grup entre col·legues periodistes i estudiants a còpia d’analitzar exemples de notícies extrets de diverses cadenes de televisió.