RTVE. Guía de igualdad

Enllaç

http://extra.rtve.es/ugt/2020_guiaigualdadrtve.pdf

Què és?

Una guia que recull les línies estratègies que la corporació de RTVE, a través del seu observatori d’igualtat, ha establert per tal de garantir la incorporació pràctica de la perspectiva de gènere en els continguts que elabora la corporació.

Utilitat

Ampliar les recomanacions sobre el tractament mediàtic de la violència contra les dones i la incorporació, en la pràctica comunicativa, del llenguatge no sexista i igualitari.