Sexual Harassment in the Media. A practical Guide

Disciplines

Enllaç

http://www.womeninnews.org/ckfinder/userfiles/files/SH%20Handbook_DIGITAL_WIN%2BAdvisory_%20LD.pdf

Què és?

És una guia pràctica dissenyada pensant en la realitat de les empreses de comunicació: s’adreça tant als càrrecs executius i de gestió –també als departaments de Recursos Humans– com a les persones que treballen en posicions base. Segons les dades recollides per les organitzacions que editen la guia, el 48 % de les dones periodistes enquestades van reconèixer haver patit assetjament sexual en el lloc de treball i el 83 % no ho va denunciar.

Utilitat

Que les persones que ocupen llocs de presa de decisió siguin capaces d’entendre les obligacions legals de les empreses per protegir les seves treballadores de les situacions d’assetjament sexual, que puguin saber com identificar no només situacions d’assetjament sexual, sinó també quines són les treballadores que estan en una posició de més risc de patir aquesta mena d’assetjament. La guia també dona orientacions sobre com desenvolupar mesures de prevenció per evitar-lo, procediments efectius per fer-hi front quan hi ha denúncies i estratègies per donar suport a aquelles treballadores que n’han sofert. De cara a les treballadores, la guia és una eina fonamental per conèixer els seus drets laborals, identificar quan poden estar patint aquest tipus d’assetjament i saber quines passes poden seguir per fer-hi front. També ofereix orientació per saber què fer en cas de rebre acusacions d’haver assetjat sexualment una persona de l’organització. Com a estudiants i futurs i futures professionals és una eina de consulta imprescindible.