Enllaç

https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/redaccio/tractament-generes/index.html

Què és?

El llibre d’estil de la UOC inclou un apartat dedicat a l’ús no sexista de la llengua, amb recursos per trobar estratègies que ajudin a evitar el masculí genèric perquè, malgrat que pot tenir un ús no marcat, és cert que no ajuda a visibilitzar les dones.

Utilitat

Trobar formes concretes, genèrics col·lectius, expressions despersonalitzades, recomanacions sobre l’ús de les formes dobles i sobre els canvis que es poden fer en la redacció de textos per assimilar el llenguatge amb perspectiva de gènere. A més, totes aquestes recomanacions s’agrupen en una infografia que sintetitza la informació més rellevant i fa que la consulta sigui més àgil.