Uso no sexista de la imagen en marketing y publicidad

Enllaç

https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/uso_no_sexista_de_imagen_Pilar_Lopez.pdf?hash=b8b5e80d9f422e0db5290ae8bf4efb17

Què és?

És una guia breu però molt completa sobre com incorporar la perspectiva de gènere en la representació de dones i homes en la publicitat posant èmfasi en què vol dir representar el gènere i quines implicacions té des del punt de vista de què s’invisibilitza, quins interessos s’amaguen en una determinada forma de representar i quin és el sentit que hi dona l’audiència. El document descodifica els diferents codis que s’usen en la creació d’un missatge publicitari: des dels elements que formen la imatge fins als codis que tenen a veure amb la creació de l’espai, el gestual, l’escenogràfic, el cromàtic i el gràfic i simbòlic.

Utilitat

Entendre, a través d’exemples concrets, com s’usen els estereotips i els rols sexistes en la creació publicitària en els diversos codis que s’utilitzen i com aquests passen sovint desapercebuts per a les mirades «desentrenades» d’una audiència no educada amb perspectiva de gènere.