Enllaç

www.womensmediacenter.com/

Què és?

Amb oficines a Nova York i Washington, aquest centre té com a objectiu garantir la igualtat de gènere als mitjans usant estratègies que combinen la recerca, la publicació d’històries originals, la formació i la capacitació i la promoció de dones expertes als mitjans.

Utilitat

Trobar històries que exploren, amb perspectiva de gènere, temàtiques infrarepresentades en el discurs hegemònic dels mitjans.