La publicitat igualitària

Enllaç

https://www.cac.cat/sites/default/files/2019-07/Recomanacions_publicitat_igualitaria_CA.pdf

Què és?

Elaborades conjuntament per l’Institut Català de les Dones, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, aquestes recomanacions estan pensades per ajudar empreses anunciants i agències de publicitat a comprometre’s amb la seva funció essencial com a motors de canvi de la societat i, en aquesta matèria, per contribuir al compliment dels Objectius del Desenvolupament Sostenible 2030, entre els quals s’inclou l’equitat de gènere. La guia recorda que la llei prohibeix expressament la publicitat sexista però també reconeix la dificultat d’identificar i detectar un ús més subtil dels estereotips sexistes precisament perquè molts d’ells estan naturalitzats i assumits de forma inconscient. Pel que fa a les empreses, el document recorda que la publicitat no sexista acaba revertint positivament en l’empresa en tots els àmbits i no només pel que fa a la seva imatge corporativa: consolida quota de mercat, es protegeix davant de possibles denúncies d’associacions de consum o observatoris, es posiciona com una marca capaç d’integrar-se en les tendències emergents… Pel que fa a les agències de publicitat i als equips creatius, la guia aporta suggeriments que es poden incorporar en la pràctica professional per afavorir una representació igualitària i no discriminatòria del gènere.

Utilitat

Identificar de forma àgil les bases de la publicitat sexista i conèixer els criteris essencials per evitar-la. Incorporar aquesta mirada, aquesta perspectiva, des de l’etapa formativa, a la universitat, us permetrà convertir-vos en motor de canvi un cop entreu en el món professional.